แลกรางวัล

ประวัติ
thumbnail

1 KKUB

ใช้ 100 Points เพื่อแลก 1 KKUB
รับ 1 KKUB จาก 100 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 6521/10000
ต่อวัน 50
thumbnail

New! Crypto Safe Lite

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 100 แต้ม แลก Crypto Safe Lite"
รับ New! Crypto Safe Lite จาก 100 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 4/5
ต่อวัน 5
thumbnail

New! Crypto Safe pro

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 300 แต้ม แลก Crypto Safe pro"
รับ New! Crypto Safe pro จาก 300 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 1/3
ต่อวัน 3
thumbnail

5 KKUB

ใช้ 500 Points เพื่อแลก 5 KKUB
รับ 5 KKUB จาก 500 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 4343/5000
ต่อวัน 10
thumbnail

10 KKUB

ใช้ 1,000 Points เพื่อแลก 10 KKUB
รับ 10 KKUB จาก 1000 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 983/1000
ต่อวัน 10
thumbnail

20 KKUB

ใช้ 2,000 Points เพื่อแลก 20 KKUB
รับ 20 KKUB จาก 2000 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 994/1000
ต่อวัน 10
thumbnail

New! Ledger Nano S Plus

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 2,000 แต้ม แลก Ledger Nano S Plus"
รับ New! Ledger Nano S Plus จาก 2000 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 1/1
ต่อวัน 1
thumbnail

New! Trezor One Black

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 2,200 แต้ม แลก Trezor One Black"
รับ New! Trezor One Black จาก 2200 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 1/1
ต่อวัน 1