Ocean Protocol (OCEAN) คืออะไร ?

Ocean Protocol (OCEAN) คืออะไร ?

เหรียญ Ocean คืออะไร และ มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอะไรบ้าง? เหรียญ Ocean คืออะไร? ระบบของ Ocean Protocal ทำอะไรได้บ้าง? และเบื้องหลังการทำงานเป็นอย่างไร?

วันนี้ทาง Bitkub Academy จึงขอเสนอทความให้ความรู้ เรื่อง Ocean คืออะไร!

Ocean Protocol (OCEAN) คืออะไร?Ocean Protocol (OCEAN) คือ ระบบที่เอื้อให้ผู้ใช้สามารถบรรจุข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของโทเคน เพื่อให้สามารถเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน พร้อมมีความเป็นส่วนตัว และไม่มีตัวกลางคอยควบคุม

ในขณะที่ OCEAN คือ​​ โทเคนมาตรฐาน ERC-20 ที่ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชน Ethereum พร้อมระบบ Ocean Protocol

ทีมผู้พัฒนาOcean ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2017 โดย Bruce Pon และ Trent McConaghy วิศวกรผู้มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) Ocean ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาจำนวนมาก ซึ่งหลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านบล็อกเชน, AI, Big Data และธุรกิจต่าง ๆ อีกมากมายโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเกิดขึ้นบนตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Marketplace) หรือ Ocean Market พร้อมถูกเผยแพร่ในรูปแบบโทเคน “Datatokens” มาตรฐาน ERC-20 ระบบของตลาดแลกเปลี่ยนของ OCEAN ทำงานในรูปแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Exchange : DEX) โดยมีกลไกราคาจากระบบดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ หรือ ทำผ่านAutomated Market Maker (AMM) นั่นเอง พร้อมซื้อขายผ่านสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)นอกเหนือจากการซื้อขายข้อมูลกัน Ocean Protocol ยังมีรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย (Artificial Intelligence : AI) เรียกว่า Compute-to-Data โดยการนำข้อมูลส่วนตัวที่เจ้าของนั้นยิมยอมเปิดเผยไปทำการวิจัยและพัฒนา AI ซึ่งจะทำให้มีความสามารถที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์, การแพทย์, การตลาด และอื่น ๆ พร้อมยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้จากข้อมูลของตนเอง โดยที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไว้Ocean Protocol ยังมีระบบองค์กรอัตโนมัติกระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organization : DAO) ที่เรียกว่า OceanDAO ไว้สำหรับยื่นข้อเสนอต่าง ๆ และออกทุนสำหรับพัฒนา รวมถึงการร่วมลงคะแนนสำหรับข้อเสนอการพัฒนาใดๆเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้ดีขึ้นโทเคน OCEAN คือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) และเป็นโทเคนแสดงสิทธิ์ (Governance Token) ที่ผู้ถือครองสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และซื้อขายข้อมูลภายในระบบได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ OCEAN เพื่อล็อกเหรียญ (Staking) หรือเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมรับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็น OCEAN

จุดเด่นของ OCEAN1. สามารถซื้อขายข้อมูลได้ง่าย

Ocean Protocol ถูกออกแบบเพื่อการซื้อขายข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชนผ่าน Ocean Market หากผู้ใช้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถื อหรือมีคุณค่าต่อผู้อื่นก็สามารถขายเพื่อหารายได้ก็ได้เช่นกัน2. ความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้งานสามารถทำการซื้อขายข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน หรือทำการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลใดๆ ส่งผลให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับการซื้อขายข้อมูล

เทคโนโลยีที่น่าสนใจCompute-to-Data

Ocean Protocol นอกจากจะเป็นระบบซื้อขายข้อมูลบนบล็อกเชนแล้ว ยังมีการนำข้อมูลการซื้อขายไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา AI ให้มีความสามารถมากขึ้นกับโครงการต่างๆได้อีกด้วย โดยยังคงคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยสามารถอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้ ข้อมูลทั้งหมดใน Ocean Protocol ที่แสดงต่อสาธารณะจะแสดงเฉพาะข้อมูลเมตา (Metadata) หรือก็คือข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล (ในที่นี่คือ ไฟล์ข้อมูล) เท่านั้น ส่วนข้อมูลไฟล์ต้นฉบับจะถูกเข้ารหัสระหว่างการเผยแพร่ ดังนั้นไฟล์ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม จึงยังคงปลอดภัยเจ้าของข้อมูลสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้ระบบ Compute-to-Data เข้ามาตรวจสอบและรับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าถึงเพื่อรับผลตอบแทนได้

อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2021 OCEAN คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 128 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 657 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 22 หมื่นล้านบาท โดยจำนวนเหรียญ OCEAN ทั้งหมดมีอยู่ที่ 1,410,000,000 เหรียญ และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดที่ 613,099,141 เหรียญ

มากกว่านั้น OCEAN เคยทำราคาสูงสุดที่ 64.82 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่แถว 36.23 บาท

สรุปOcean Protocol (OCEAN) คือ ระบบรองรับการบรรจุข้อมูลในรูปแบบโทเคน เพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนบนตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลของแพลตฟอร์ม โดยมี OCEAN ซึ่งก็คือ โทเคนอรรถประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่ถูกใช้ทั้งในด้านการฝากค้ำประกัน (Staking) พร้อมเป็น Governance Token ที่มอบสิทธิการช่วยดูแลระบบแก่ผู้ถือ

อ้างอิง:Coinmarketcap, oceanprotocol, oceanprotocol - Blog, oceanprotocol - compute-to-data

Crypto

บทความล่าสุด