Litecoin (LTC) คืออะไร?

Litecoin (LTC) คืออะไร?

เพื่อน Bitcoin อย่าง Litecoin คือเหรียญอะไร?Litecoin หรือ LTC คือเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Bitcoin อีกทีหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 2011 โดย Charlie Lee ซึ่งเคยเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google มาก่อน จุดประสงค์ของการพัฒนา Litecoin ออกมานั้นคือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบใน BitcoinCharlie Lee ตั้งใจให้ Litecoin เป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี่ที่ดูเบากว่า Bitcoin หรือ “Lite” นั่นเอง โดยคุณสมบัติของคำว่า Lite ก็คือ การที่มันมีค่าธรรมเนียมที่ถูก, การกระจายอำนาจที่ดีกว่า และความรวดเร็วในการประมวลผลการทำธุรกรรมที่ดีกว่า Bitcoin โดยเขาให้นิยามของ Litecoin ไว้ว่า Litecoin เปรียบเสมือน “เงิน” ในขณะที่ Bitcoin คือ “ทองคำ”Litecoin นั้นก็ถูกจำกัดไว้ที่ 84 ล้านเหรียญ และยังมีการ Halving เหมือน Bitcoin เช่นกัน หรือก็คือการลดจำนวนค่าตอบแทน (Block Reward) ในการขุดเหรียญลง ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆ 840,000 บล็อกที่เกิดขึ้นมาใหม่จากการขุด หรือเกิดขึ้นประมาณทุก ๆ 4 ปีนั่นเองปัญหาที่พบใน Bitcoin ก็คือ การที่มันใช้ระบบฉันทามติแบบ Proof of Work ซึ่งมันจำเป็นต้องใช้การเวลในการประมวลผล และในอนาคตหาก Bitcoin เป็นที่นิยมหรือมีการใช้งานมากขึ้น ก็จะทำให้ธุรกรรมมีจำนวนมหาศาล ส่งผลให้การใช้เวลาประมลผลนั้นนานขึ้น เหมือนถนนที่มีรถเต็มไปหมดจนติดยาวเหยียด นอกจากนี้การขุด Bitcoin นั้นก็ยังมีการแข่งขันที่สูง หากต้องการขุดอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เครื่องขุดโดยเฉพาะอย่างเครื่อง ASIC ที่มีราคาสูง ซึ่งการเกิดการกระจายอำนาจที่ยังไม่ดีพอ เพราะต้องเป็นกลุ่มคนหรือผู้ที่มีต้นทุนสูงจึงจะมีโอกาสตรวจสอบธุรกรรมได้มากกว่าซึ่ง Litecoin คือเหรียญที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านั้นโดย Litecoin ใช้การเข้ารหัสด้วย “Scrypt” ซึ่งต่างจาก Bitcoin ที่ใช้ SHA-256 ในการเข้ารหัส โดยกการเข้ารหัสด้วย Scrypt นั้นจะเป็นมิตรต่อฮาดแวร์สำหรับการขุดมากกว่ากล่าวคือมันไม่ต้องใช้การประมวลผลที่สูงมากแต่จะเน้นใช้ RAM มากกว่า  ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการขุดซึ่งนักขุดสามารถใช้ฮาดแวร์ที่หาได้ตามท้องตลาดและราคาไม่สูงจนเกินไปอย่าง ASIC เพื่อพยายามแข่งขันกัน โดยนักขุดสามารถใช้ CPU และ GPU เพื่อลดต้นทุนในการขุดได้ อีกทั้ง Scrypt ยังทำให้ความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้นกว่า Bitcoin ถึง 4 เท่า

จุดเด่นของ Litecoin1. ความเร็วในการทำธุรกรรมLitecoin นั้นมีความเร็วในการตรวจสอบธุรกรรมเพียง 2.5 นาทีต่อบล็อก ในขณะที่ Bitcoin นั้นต้องใช้เวลาถึง 10 นาที นั่นทำให้คุณสามารถใช้ Litecoin ในชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น2. ค่าธรรมเนียมที่ต่ำเนื่องจาก Litecoin มีความเร็วในการทำธุรกรรมที่สูง จึงทำให้ค่าธรรมเนียมนั้นถูกลงด้วย เพราะไม่เกิดความแออัดเท่า Bitcoin นั่นเอง3. ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อย นักขุดเข้าถึงง่ายขึ้นการที่ Litecoin ใช้การเข้ารหัสด้วย “Scrypt” ซึ่งทำให้การประมวลผลนั้นเบากว่าการเข้ารหัสด้วย SHA-256 ของ Bitcoin สิ่งที่ตามมาก็คือการใช้ทรัพยากรก็จะน้อยลง และหากคุณไม่มีเงินทุนพอที่จะซื้อเครื่องขุดแรงๆ คุณสามารถใช้ CPU หรือ GPU ในการขุดได้ และเป็นการกระจายอำนาจที่นักขุดจะไม่ได้กระจุกกันอยู่แค่กลุ่มที่มีกำลังขุดแรงๆเหมือน Bitcoin

เทคโนโลยีที่น่าสนใจLitecoin อาจไม่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นของตัวเอง และมันยังคงเหมือนกับ Bitcoin ที่เป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี่สำหรับการแลกเปลี่ยนหรือใช้จ่ายเป็นส่วนใหญ่ แต่ Litecoin ก็มีการนำเทคโนโลยีอื่นๆมาปรับใช้ และกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ดังนี้1. Lightning NetworkLitecoin กำลังทดสอบการทำงานระหว่างบล็อกเชน และ Lightning Network ซึ่งหากสมบูรณ์แล้ว Litecoin จะสามารถรองรับธุรกรรมได้มหาศาล เนื่องจาก Lightning Network นั้นคือช่องทางที่แยกออกมาจากบล็อกเชน เปรียบเสมือนทางลัดบนถนน ทำให้การทำธุรกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องแออัดกัน ส่งผลให้มีความรวดเร็วและรองรับธุรกรรมได้มากยิ่งขึ้น2. Segregated Witness (SegWit)Segregated Witness (SegWit) คือ กระบวนการเพิ่มขีดจำกัดในการเก็บของมูลของบล็อกบนบล็อกเชน โดยการแยกข้อมูลลายเซ็นธุรกรรมออกไป ซึ่งผลที่ได้ก็คือขนาดธุรรกรรมจะลดลง และทำให้บรรจุธุรกรรมลงในบล็อกได้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลลายเซ็นนั้นคิดเป็น 65% ของข้อมูลธุรกรรมเลยทีเดียว ซึ่ง Litecoin ก็มีการนำ SegWit มาใช้พัฒนาร่วมด้วย รวมถึง Bitcoin ก็มีการนำไปใช้เช่นกัน

อ้างอิง:Finnomena thestandard coinmarketcap investopedia investopedia - Mining LTC

Crypto

บทความล่าสุด