Cortex (CTXC) คืออะไร?

Cortex (CTXC) คืออะไร?

มาทำความรู้จัก Cortex เครือข่ายบล็อกเชนที่ประยุกต์ใช้ AI 

หากพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เปรียบเสมือนโครงสร้างในการจัดการข้อมูลปราศจากตัวกลาง ได้มาพบกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เพื่อทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกบนเครือข่ายของ Cortex น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ม๊า~ ถ้าอยากรู้มาอ่านไปพร้อม ๆ กันได้เลย!

Cortex (CTXC) คืออะไร?Cortex คือเครือข่ายบล็อกเชนแบบเปิดที่รองรับปัญญาประดิษฐ์ หรือที่ทุกคนรู้จักว่า AI (Artificial Intelligence) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และนักพัฒนายังสามารถเขียนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อเสริมสร้างการใช้งานจริงผ่านแอปพลิเคชันกระจายศูนย์ (dApps) รูปแบบต่าง ๆ Cortex Blockchain คือเครือข่ายที่มีสกุลเงินกลาง (Native Currency) เป็นเหรียญ CTXC ซึ่งในอดีต เป็นเพียงแค่โทเคนมาตรฐาน ERC-20 บนเครือข่ายของ Ethereum ก่อนจะพัฒนาและสร้างบล็อกเชนเป็นของตัวเองในปัจจุบันนั่นเองรู้หรือไม่? Artificial Intelligence หรือ AI คือปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเอง (Machine Learning) ส่งผลให้ซอฟต์แวร์มีความคิดและสามรถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยเรียนรู้มา

ทีมนักพัฒนา Cortexเครือข่าย Cortex ถูกสร้างขึ้นโดย Ziqi Chen และ Jia Tian ผู้ที่รับหน้าที่เป็น CEO และ CTO ของ Cortex ซึ่งผู้สร้างทั้ง 2 มีความชำนาญและเคยทำงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Machine Learning และทีมนักพัฒนาหลักเบื้องหลังของ Cortex ก็เป็นนักพัฒนาที่มีความเข้าใจเชิงลึกทั้งเทคโนโลยี Blockchain และ AI ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM และ Alibaba เป็นต้น

Cortex มีการทำงานอย่างไร?Cortex คือเครือข่ายบล็อกเชนที่ทำงานด้วยระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) แบบ Proof-of-Work (PoW) ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งต่อมูลค่าทางการเงินและยังสามารถเขียน Smart Contract เพื่อสร้างการใช้งานจริงผ่าน dApps ซึ่งนักพัฒนายังสามารถนำ AI เข้ามาทำงานร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของ Smart Contract ให้สูงขึ้น โดย AI จะสามารถช่วยในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที แม้ว่าจะนอกเหนือจากการคำนวณหรือการคาดการณ์ของผู้พัฒนานักพัฒนาบนเครือข่ายของ Cortex สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เริ่มจากนักพัฒนาที่ทำหน้าที่พัฒนา AI เพื่อให้ระบบสามารถเรียนรู้และมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น และกลุ่มนักพัฒนาที่สร้าง dApps ผ่านการทำงานของ Smart Contract โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บนบล็อกเชนเมื่อนักพัฒนาสร้าง dApps บนเครือข่าย Cortex นักพัฒนายังสามารถเชื่อมต่อ Smart Contract เข้ากับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยที่มีสกุลเงิน CTXC เป็นตัวกลางในการมอบผลตอบแทนให้กับนักพัฒนา AI เพื่อกระตุ้นให้เกิดระบบนิเวศที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพราะถ้า dApps ทำงานได้ดียิ่งขึ้น นักพัฒนาก็พร้อมจะจ่ายให้กับกลุ่มคนที่พัฒนา AI และพวกเขาเหล่านั้นก็จะพัฒนา AI ให้ฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ นักพัฒนา dApps ก็จำเป็นต้องใช้ CTXC ในการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การเขียน Smart Contract และทุกการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย Cortex ก็จะกระจาย CTXC ให้กับนักขุด (Miner) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและยกระดับความปลอดภัยให้กับเครือข่าย และนักพัฒนา AI ไปพร้อม ๆ กัน

จุดเด่นของ Cortex คืออะไร?Cortex Virtual Machine (CVM) คือซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาในการสร้างและพัฒนา dApps บนเครือข่ายของ Cortex ซึ่งมีการอ้างอิง Ethereum Virtual Machine (EVM) แต่มีการแทรก AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงานเพื่อให้ระบบ AI สามารถช่วยเหลือ ตัดสินใจ และทำงานร่วมกับ Smart Contract ได้อย่างอัตโนมัติการผสมผสานระหว่างการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับ AI ที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันแค่เฉพาะ Blockchain แต่รวมถึง Smart Contract ที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสกับประสบการณ์การใช้งาน dApps ต่าง ๆ ที่มีการทำงานของ AI ร่วมกัน ถือเป็นจุดเด่นที่น่าจับตามองไม่น้อยของเครือข่าย Cortex ZK Matrix คือหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองเมื่อต้นปี ค.ศ. 2022 อ้างอิงมาจาก ZK-Rollups (Zero-Knowledge Rollups) หรือ Layer 2 ที่จะช่วยขยายการรองรับจำนวนธุรกรรม (Scalability) ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่าย Cortex ความแม่นยำและความเป็นส่วนตัวของระบบ AI อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะถูกนำมาใช้ใน Cortex 2.0 อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2022 CTXC คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 621 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 21.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 753 ล้านบาท โดยจำนวนเหรียญ CTXC ทั้งหมดมีอยู่ที่ 299,792,458 CTXC และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 194,771,301 เหรียญ  

มากกว่านั้น CTXC เคยทำราคาสูงสุดที่ 28.8 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 3.87 บาท

สรุปถือเป็นหนึ่งในเหรียญที่หน้าจับตาว่าจะมีพัฒนาการณ์ในอนาคตเป็นอย่างไร เพราะเครือข่าย Cortex ถือเป็นเครือข่ายแรกที่มีการประยุกต์ใช้ AI ให้สามารถทำงานร่วมกับตัวเครือข่ายและ Smart Contract ได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการลงทุนที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอ้างอิง:

Coinmarketcap, Cortex Labs, Cortex Whitepaper, Blockonomi, Binance Research

Crypto

บทความล่าสุด