Bitcoin Cash (BCH) คืออะไร?

Bitcoin Cash (BCH) คืออะไร?

เหรียญน้องอย่าง Bitcoin Cash คืออะไร?Bitcoin Cash (BCH) คือ เหรียญคริปโทเคอร์เรนซี่ที่พัฒนามาจาก Bitcoin โดย Bitcoin Cash เกิดจากการแบ่งเครือข่ายและสร้างบล็อกเชนของตัวเองขึ้นมาใหม่ (Hard Fork) แยกออกมาจาก Bitcoin เมื่อปี ค.ศ. 2017 โดยเกิดขึ้นในบล็อกที่ 478,558 ซึ่งการแยกตัวออกมานี้เป็นผลมาจากการที่ราคา Bitcoin สูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่คนในเครือข่ายไม่สามารถหาข้อตกลงกันว่าจะเพิ่มความเร็วของเครือข่ายได้อย่างไร ทำให้มีนักพัฒนาและนักขุดส่วนหนึ่งต้องการแยกเครือข่ายออกมา โดยเพิ่มขนาดของบล็อกเพื่อให้รองรับธุรกรรมได้มากขึ้นปัจจุบัน Bitcoin สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้เพียง 7 ธุรกรรมต่อวินาที เนื่องจากขนาดบล็อก ถูกจำกัดอยู่ที่ 1 MB ต่อบล็อก ขณะที่ Bitcoin Cash จะเพิ่มขนาดของบล็อกเป็น 8 MB ถึง 32 MB ซึ่งจะช่วยให้ประมวลผลธุรกรรมต่อบล็อกได้มากยิ่งขึ้นโดย Bitcoin Cash มีการจำกัดเหรียญในระบบอยู่ที่ 21 ล้านเหรียญเช่นเดียวกับ Bitcoin และมีระบบฉันทามติ (Consensus) แบบ Proof of Work นอกจากนี้ Bitcoin Cash ก็ยังมีการ Halving เหมือน Bitcoin เช่นกัน หรือก็คือการลดจำนวนค่าตอบแทน (Block Reward) ในการขุดเหรียญลง ซึ่งจะเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี

จุดเด่นของ Bitcoin Cash1. ความเร็วในการทำธุรกรรมอย่างที่ทราบกันไปข้างต้นว่า Bitcoin Cash นั้นมีการแก้ไขปัญหาการบรรจุธุรกรรมลงบล็อกเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบธุรกรรม โดยเพิ่มความจุของบล็อกสูงสุดถึง 32 MB นั่นทำให้ Bitcoin Cash สามารถรองรับธุรกรรมได้มาก2. ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าจากการที่ Bitcoin Cash ได้เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับธุรกรรม เมื่อมันสามารถบรรจุธุรกรรมได้มากขึ้น การทำธุรกรรมพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมากก็จะไม่แออัดเหมือน Bitcoin นั่นทำให้ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้เพื่อให้ธุรกรรมของตนเองนั้นอยู่ในอันดับแรก ๆ ก็ต่ำลงด้วย

อ้างอิง:Investopedia trading-education BitcoinCash

Crypto

บทความล่าสุด