กลยุทธ์การกระจายการลงทุนคืออะไร

กลยุทธ์การกระจายการลงทุนคืออะไร

กลยุทธ์การกระจายการลงทุนคืออะไร?การลงทุนทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางทรัพย์สินก็มีความเสี่ยงมาก บ้างก็มีน้อย ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม แม้แต่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่มากที่สุด ก็ยังมีความเสี่ยงที่มูลค่าจะเหลือศูนย์ในอนาคต ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจึงแนะนำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุน 

ดั่งสำนวนภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า “Don’t put all your eggs in one basket” หรือ อย่าใส่ไข่ทั้งหมดที่คุณมีไว้ในตะกล้าเพียงใบเดียว เพราะถ้าตะกร้าหล่นเพียงทีเดียว ไข่ทุกใบก็มีสิทธ์แตกได้ การลงทุนนั้นก็ไม่ต่างกัน หากนักลงทุน All in เงินทุนทั้งหมดไปที่สินทรัพย์ประเภทเดียว หากเกิดการสูญเสีย ก็จะขาดทุนมากกว่าคนที่กระจายไข่ (เงินทุน) ไว้ในหลาย ๆ ตะกร้า (ประเภทสินทรัพย์)

การกระจายการลงทุน คืออะไรAsset allocation and Diversification หรือรู้จักกันในชื่อ กลยุทธ์การกระจายการลงทุน คือกลยุทธ์ที่เน้นเรื่องการแบ่งสัดส่วนในพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลายเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาว และได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected return) สูงที่สุด ตามระยะเวลาและความเสี่ยงที่รับได้ (Risk tolerance) หรือเปรียบเทียบได้กับการกระจายไข่ใว้ในตะกร้าหลายใบนั่นเอง

Modern Portfolio Theory (MPT)Modern Portfolio Theory (MPT) หรือทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ เป็นงานวิจัยที่ระดับรางวัลโนเบล ที่ถูกคิดค้นโดย Harry Markowitz นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันโดยพื้นฐาน ทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่า ด้วยการแบ่งสัดส่วนของการลงทุนในชนิดของทรัพย์สินที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะประเภทของสินทรัพย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาก ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนก็จะลดลง ไม่ว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนจะมีความผันผวนสูงแค่ไหน หากลงทุนในสินทรัพย์อื่นด้วย ความเสี่ยงของพอร์ตก็จะไม่ตกอยู่ที่สินทรัพย์นั้นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากหากสินทรัพย์ชนิดหนึ่งมีมูลค่าตกต่ำลง สินทรัพย์อื่นก็จะคอยหนุนให้เกิดสมดุลในภาพรวมพอร์ตโฟลิโอกล่าวอีกนัยนึง การแบ่งส่วนการลงทุนกับทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกันเกินไป พอร์ตการลงทุนของคุณจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่น ๆ

Asset allocation และ Diversification แตกต่างกันอย่างไร?แม้ในภาษาไทย Asset allocation and Diversification จะมีความหมายว่ากลยุทธ์การกระจายการลงทุน แต่จริง ๆ แล้ว ทั้งคำว่า Asset allocation และ Diversification ต่างเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายและการใช้งานโดยเฉพาะของมันเองAsset allocation คือการจัดสรรเงินทุน สำหรับการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันหลายชนิด เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยหลัก ๆ แล้วนักลงทุนต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐ และผลกระทบทางกฏหมาย โดยยิ่งแต่ละทรัพย์สินที่เลือกลงทุนมีปัจจัยที่สอดคล้องกันน้อยเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้างสมดุลในพอร์ตลงทุนได้เท่านั้นตามแนวคิดแบบ MPTยกตัวอย่างเช่น นักลงทุน A แบ่งเงินลงทุนทั้งหมดออกเป็น 5 ส่วน โดยลงทุน 30% ในหุ้น 25% นำไปซื้อคริปโต 20% นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ 15% นำไปซื้อพันธบัตร และอีก 10% ถือเงินสด ในกรณีที่สินทรัพย์ชนิดไหนมีมูลค่าลดน้อยลง พอร์ตของนักลงทุนท่านนี้ก็ยังจะปลอดภัย เนื่องจากสินทรัพย์ประเภทอื่น  ๆ จะ ไม่ได้รับผลกระทบตามในขณะที่ Diversification หมายถึงการกระจายทุนภายในสินทรัพย์ชนิดเดียว เพื่อลดความเสี่ยงอีกขั้นหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมที่นักลงทุน A ลงทุนในคริปโต 25% ของเงินทุนทั้งหมด เขาได้แบ่งเงินทุนสำหรับคริปโตนั้นออกเป็น 4 ส่วนอีกที เพื่อกระจายไปซื้อคริปโต 4 สกุล โดยแบ่งเป็น BTC 40%, ETH 30%,  XRP 20% และ XLM 10% ด้วยการ Diversification นักลงทุนผู้นี้จะไม่ขาดทุนจากการลงทุนคริปโตมากนัก หากเหรืยญใดเหรียญหนึ่งราคาตก

สรุปกลยุทธ์กระจายการลงทุน คือการจัดสรรให้มีสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทน และลดความเสี่ยงลง อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงทั้งหมด นักลงทุนยังต้องมีหลักบริหารจัดการความเสี่ยง มีวินัยในการลงทุนที่ดี และมีความเข้าใจในสินทรัพย์อย่างดีก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะทุก ๆ การลงทุนต่างมีความเสี่ยง กลยุทธ์การกระจายการลงทุนเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงลงเท่านั้นอ้างอิงStockCharts, BinanceAcademy, ไอทีธุรกิจ, PeerPower, Investopedia: MPT, SET, Lowery Thomas, LLC

Trading

บทความล่าสุด