แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

แนวรับแนวต้านคือเครื่องมือช่วยเรื่องอะไร? 

แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance) คือเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (TA) ที่ใช้กำกับควบคู่ระดับของราคาที่มีการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) สูงเป็นพิเศษ ซึ่งป้องกันไม่ให้ราคาสินทรัพย์ผ่านระดับไปได้โดยง่าย

แนวรับแนวรับ คือระดับราคาที่มีกำลังการซื้อมาก สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของราคาในแนวโน้มขาลงได้ เพราะราคาที่เคลื่อนไหวแถวแนวรับจะถูกมองว่าเป็นราคาที่ถูก ส่งผลให้กำลังขายลดน้อยลง ขณะที่แรงซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อราคาตกลงไปแถวแนวรับ นักลงทุนจึงมักจะซื้อ ส่งผลให้ราคาฟื้นตัวกลับมา (Support Line)อย่างไรก็ตาม ถ้าแรงขายยังมากพอและทำให้ราคาทะลุแนวรับลงมา แนวรับต่อไปก็จะถูกสร้างขึ้นในระดับที่ต่ำลง และมีความเป็นไปได้ที่แรงขายจะเข้ามาอีก เพราะนักลงทุนมองว่าราคาจะตกลงไปกว่าเดิม

แนวต้านแนวต้าน คือระดับของราคาที่มีกำลังการขายสูงกว่ากำลังซื้อ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าระดับราคานี้สูงแล้ว จึงปล่อยขายเพื่อทำกำไร ขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องการซื้อก็ไม่กล้าเข้าซื้อเพราะคิดว่าราคาสูงไป ทำให้เมื่อราคาขึ้นไปแถวแนวต้าน กำลังซื้อก็มักจะอ่อนตัวลง ส่งผลให้แนวโน้มตลาดกลับตัว (Resistance Line)เช่นเดียวกับแนวรับ หากแนวต้านถูกทำลาย กำลังซื้อก็จะกลับมามากอีกครั้ง เนื่องจากแนวรับใหม่จะถูกก่อตัวในบริเวณที่สูงขึ้นจากเดิม นักลงทุนจึงคาดว่าราคาสินทรัพย์ ณ ขณะนั้นจะสูงขึ้นได้อีกวิธีสังเกตแนวรับ-แนวต้าน1. หนึ่งวิธีที่ระบุแนวรับ-แนวต้านคือ การระบุจุดราคาต่ำสุด (Low) ก่อนหน้าให้เป็นแนวรับ และ กำหนดให้จุดสูงสุด (High) ที่ผ่านมาแล้วเป็นแนวต้าน2. เมื่อแนวรับถูกทำลายแล้ว แนวที่ถูกทำลายนั้นอาจจะถูกใช้เป็นแนวต้านในอนาคตแทน เช่นเดียวกันกับแนวต้านที่ถูกทำลายแล้ว แนวนั้นก็จะกลายเป็นแนวรับ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงสามารถใช้แนวที่ถูกทำลายแล้วเป็นแนวต้านหรือแนวรับในอนาคตได้3. แนวรับ-แนวต้านทางจิตวิทยา คือราคาที่มีตัวเลขถ้วน ๆ มักเป็นเลขที่มี 00 หรือ 50 ลงท้าย (เช่น 1.00 หรือ 1.50) เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมองว่าราคาบริเวณนี้ง่ายต่อการซื้อขาย บริเวณดังกล่าวจึงมักจะมีการเคลื่อนไหวของราคาสูง เกิดแนวรับ-แนวต้านจิตวิทยาขึ้นมา4. อีกหนึ่งวิธีเพื่อหาแนวรับ-แนวต้านก็คือ การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ Fibonacci Ratio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อหาเป้าหมายราคา ไปจนถึงแนวรับ-แนวต้าน เครื่องมือดังกล่าวได้แก่ Fibonacci Retracement และ Trend-Based Fibonacci Extension เป็นต้น

ความแข็งแรงของแนวรับ-แนวต้านยิ่งแนวรับ-แนวต้านถูกทดสอบ (Test) มากเท่าไหร่ ก็ถือว่าแนวนั้นมีความแข็งแกร่งมากเท่านั้น เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้านเหล่านี้ ก็มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะเกิดการกลับตัวด้วยความรวดเร็ว แต่ถ้าแรงซื้อหรือขายมากพอที่จะผ่านแนวนี้ไปได้ การเคลื่อนไหวของราคาก็จะมีความรุนแรงสูงเช่นกัน

รูปแบบอื่น ๆ ของแนวรับ-แนวต้าน

นอกจาก แนวรับ-แนวต้านที่เป็นช่วงราคาใดราคาหนึ่งแล้ว เรายังสามารถใช้เส้น MA (Moving Average) หรือ Trend Line เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาแทนได้เช่นกัน

สรุปแนวรับ-แนวต้านเป็นเครื่องมือพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค นักลงทุนสามารถใช้แนวดังกล่าว ประกอบกับความรู้อื่น ๆ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการส่งคำสั่งซื้อขายได้ เช่นเดียวกันกับการเทรดด้วยวิธีอื่น ๆ เทรดเดอร์ควรมีวินัยในการเทรดและการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อป้องกันโอกาสที่ราคาจะไม่ไปในทิศทางที่ต้องการ

อ้างอิงStockcharts.com, SuperTraderRepublic

Trading

บทความล่าสุด