Stablecoins คืออะไร?

Stablecoins คืออะไร?

Stablecoin แปลว่าอะไร?ในโลกของคริปโทเคอร์เรนซี่นั้น เหรียญที่เราเห็นๆกันอยู่ทุกวันนี้หากจำแนกแบบง่ายๆ จะมี 3 ประเภทคือ Bitcoin, Altcoin และ Stablecoin และวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Stablecoin กัน! 

Stablecoin คืออะไรStablecoin คือเหรียญคริปโทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีมูลค่าคงที่ ต่างจากสกุลคริปโทประเภทอื่น ที่มีความผันผวนสูง โดย Stablecoin ส่วนมากจะมีมูลค่าเท่ากับสกุลเงิน Fiat ยกตัวอย่างเช่น ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร

ที่มาของ Stablecoin

เหรียญคริปโทส่วนมากมีชื่อเสียงว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เนื่องด้วยมูลค่าของตลาดที่ยังค่อนข้างน้อย และบล็อกเชนยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ในสายตาของคนหมู่มาก นี่จึงเป็นสาเหตุที่เงินคริปโทส่วนมากยังไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of exchange) อย่างไรก็ตาม เหรียญคริปโทที่เป็น Stablecoin กลับต่างออกไป เพราะมูลค่าต่อเหรียญที่เสถียร Stablecoin สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง และเป็นตัวบอกมูลค่าแทนเงิน Fiat ได้

ลักษณะของ StablecoinStablecoin สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะตามประเภทตามสินทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันหรือวิธีทำให้มูลค่าเสถียร ยกตัวอย่างเช่น 1) Stablecoin ผูกมูลค่ากับสกุลเงิน Fiat 2) Stablecoin ที่ผูกมูลค่ากับคริปโทเคอร์เรนซี 3) Algorithmic Stablecoin (Stablecoin ที่ถูกควบคุมโดยชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์) และ 4) Stablecoin ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์อื่น1. Stablecoin ผูกมูลค่ากับสกุลเงิน FiatStablecoin ผูกมูลค่ากับสกุลเงิน Fiat คือลักษณะของ Stablecoin ที่ค้ำประกันด้วยเงิน Fiat หมายความว่า ในการสร้าง Stablecoin ประเภทนี้ บริษัทจะต้องใช้เงิน Fiat เป็นหลักประกันมูลค่าของเหรียญด้วยอัตราส่วน 1:1 ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าองค์กรจะสร้างเหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่าต่อเหรียญเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจำนวณหนึ่งแสนเหรียญ องค์กรจะต้องเก็บเงินดอลลาร์ที่มีมูลค่าเท่ากันไว้ โดยเมื่อใดที่ผู้ครอบครอง Stablecoin ต้องการจะแลกเหรียญคืน ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน Fiat ได้ทันทีตัวอย่างของ Stablecoin ประเภทนี้ก็คือ Tether (USDT) ที่สร้างโดยบริษัท Tether Limited เป็น Stablecoin ที่มีการใช้งานมากที่สุด และมีมูลค่าตลาดรวมกว่าสี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทนี้เก็บเงินดอลลาร์หนึ่งเหรียญสำหรับทุก ๆ เหรียญ USDT ที่ผลิตออกมา จึงทำให้มูลค่าของ USDT เท่ากับ หรือไกล้เคียงกับมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เสมอข้อเสียของ Stablecoin ประเภทนี้ก็คือการมีศูนย์กลางอำนาจในการควบคุม คือบริษัทที่ออก Stablecoin แล้วเก็บเงิน Fiat ไว้ทั้งหมดนั่นเอง เพราะถ้าบริษัทถูกแฮคหรือล้มละลาย ทรัพย์สินดิจิทัลก็จะสูญเสียมูลค่าไป นอกจากนี้ บริษัทพวกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องถูกตรวจสอบบัญชีให้ดี และยังมีกฎหมายในการควบคุม2. Stablecoin ผูกมูลค่ากับคริปโทเคอร์เรนซีStablecoin ผูกมูลค่ากับคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Stablecoin ที่ถูกค้ำประกันด้วยเหรียญคริปโทคือ Stablecoin ใช้เหรียญคริปโทค้ำประกันแทนที่จะใช้เงิน FiatStablecoin ประเภทนี้มีการควบคุมแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชนและใช้สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ในการจัดการการธุรกรรมได้ จึงปลอดภัยต่อการแฮค ไม่มีกฏหมายควบคุม และไม่จำเป็นตรวจสอบบัญชี ในการจะได้ Stablecoin ที่ถูกค้ำประกันด้วยเหรียญคริปโท ผู้ใช้ต้องเอาเหรียญคริปโทไปล็อกอยู่ในระบบเพื่อลดความผันผวน โดย Stablecoin พวกนี้อาจไม่มีราคาเท่ากับเหรียญ Fiat แต่ก็มีมูลค่าที่มั่นคงส่วนข้อเสียคือ เครือข่ายของเหรียญประเภทนี้อยู่บนบล็อกเชน จึงมีความยุ่งยากในการสร้าง และระบบยังต้องพึ่งพาการใช้คริปโทเป็นหลักค้ำประกันมากเกินไป จึงทำให้ Stablecoin ประเภทนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้งานมากนัก3. Algorithmic StablecoinAlgorithmic Stablecoin ก็คือ Stablecoin ที่ถูกควบคุมให้มีมูลค่ามั่นคงด้วยชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ และสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน แตกต่างกับ Stablecoin อีก 2 ประเภท ที่ใช้สกุลเงินอื่นมาค้ำมูลค่าไว้ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมเสถียรภาพของราคาจะสั่งให้เพิ่มจำนวนเหรียญในกรณีที่มูลค่าของเหรียญสูงกว่าเงิน Fiat ที่อิงมูลค่าไว้ ในทางกลับกัน จำนวนเหรียญจะลดลงเมื่อมูลค่าต่อเหรียญน้อยกว่ามูลค่าของเงิน Fiat ข้อดีของ Algorithmic Stablecoin คือไม่จำเป็นต้องใช้เงินสกุลอื่น ๆ มาค้ำประกัน และสัญญาอัจฉริยะยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม กลไกการสร้างเหรียญ Stablecoin ประเภทนี้ทำได้ยากมากกว่า Stablecoin ที่ถูกค้ำประกันด้วยเหรียญคริปโทเสียอีกตัวอย่างของ Stablecoin ประเภทนี้คือ Ampleforth (AMPL) ซึ่งเป็น Algorithmic stablecoin ที่เปิดใช้งานมายาวนานที่สุด และอิงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเมื่อราคาของเหรียญลดต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์ จำนวนเหรียญ AMPL ก็จะลดลง4. Stablecoin ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์Stablecoin ผูกมูลค่ากับสิ่งของ คือลักษณะของ Stablecoin ที่มีสินทรัพย์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทอง น้ำมัน หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นเป็นหลักประกัน ผู้ถือ Stablecoin ชนิดนี้จึงมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นสินทรัพย์ที่ค้ำประกันอยู่ได้ได้เสมอ

อ้างอิง:Ampleforth, Binance Academy, Binance Academy, Hedera, Pixelpex

Terms

บทความล่าสุด