Market Maker และ Taker คืออะไร?

Market Maker และ Taker คืออะไร?

Market maker และ taker คือหน้าที่อะไร?Market maker และ Market taker คืออะไร? มีความสำคัญและส่งผลต่อสภาพคล่องของตลาดอย่างไร? ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกัน!

สภาพคล่องคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ?สภาพคล่อง คือ ประสิทธิภาพหรือความสะดวกในการซื้อขายสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินได้โดยไม่ส่งผลต่อราคาของตลาด กล่าวอีกนัยนึงคือ ความสามารถในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดเพราะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (Liquidity)สาเหตุที่เงินสดมีสภาพคล่องสูง เป็นเพราะมันมีความสามารถในการเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดี อีกทั้งยังสามารถกักเก็บมูลค่าได้ พกพาสะดวก และแบ่งหน่วยย่อยได้ดี ทุกคนจึงต้องการเงินสด 

ทำไมสภาพคล่องถึงสำคัญ?ถ้าตลาดไม่มีสภาพคล่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก หากเราซื้อขายสินทรัพย์ เราก็คงต้องการให้ขายออกหรือซื้อได้เร็วที่สุด เหมือนเวลาเราต้องการปล่อยเช่าที่ดิน ถ้าพื้นที่นั้นมีคนต้องการสูงเราก็จะปล่อยเช่าได้ไว ในทำนองเดียวกัน ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงก็เปรียบเสมือนที่ดินที่มีคนต้องการมาก ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี่ก็เช่นเดียวกัน ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงจะส่งผลต่อนักลงทุนและนักเก็งกำไรเป็นอย่างมาก เพราะว่าปัจจุบัน คริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง หากตลาดมีคนซื้อขายน้อยก็จะส่งผลให้ปริมาณซื้อขาย (Volume) ในตลาดมีไม่เพียงพอสำหรับทุกคนที่ต้องการในราคาเดียวกันผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสภาพคล่องในตลาดเหล่านี้ก็คือ Market Maker และ Market Taker

Market Maker คืออะไร?Maker ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอซื้อ (Bids) หรือเสนอขาย (Asks) เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับระบบ โดยสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลหรือบริษัท เมื่อเกิดการสร้างคำสั่งซื้อ-ขายล่วงหน้า เช่นคำสั่ง Limit order หรือ Stop-limit order คำสั่งจะถูกเพิ่มไปยัง สมุดบันทึกคำสั่งซื้อขาย (Order book)ตัวอย่าง นาย A สร้างคำสั่งซื้อขาย บิตคอยน์ 2 BTC ที่ราคา 1,800,000 บาท จากนั้นคำสั่งของ นาย A จะไปอยู่ที่สมุดคำสั่งซื้อขาย และคำสั่งนี้จะสำเร็จเมื่อราคาถึงและจับคู่ตามที่ตั้งคำสั่งไว้

Market Taker คืออะไร?หาก Maker ทำหน้าที่ออกคำสั่งเสนอซื้อหรือขาย Takers จะทำตรงข้ามกัน โดย Taker จะเป็นคนรับซื้อหรือขาย คำสั่งซื้อ-ขายที่อยู่บนสมุดบันทึกคำสั่งซื้อขาย ณ ขณะนั้น โดยสามารถเป็นได้ทั้ง Market order และ Limit orderตัวอย่าง นาย B สร้างคำสั่งซื้อแบบ Market order เป็นจำนวน 2 BTC เมื่อคำสั่งสำเร็จ คำสั่งซื้อ-ขายที่อยู่ในสมุดบันทึกคำสั่งซื้อขายจะหายออกไป

สรุปสภาพคล่องหมายถึง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน หากตลาดมีสภาพคล่องต่ำ ย่อมส่งผลให้ตลาดเกิดการซื้อขายได้ยาก ผู้ที่ทำหน้าที่ให้ตลาดเกิดสภาพคล่องคือ Maker ที่ทำหน้าที่สร้างคำสั่งซื้อ-ขายให้เกิดขึ้นในตลาด ส่วน Takers เป็นคนรับซื้อหรือขายที่อยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ-ขายหากตลาดมี Maker และ Taker มากเพียงพอ ก็จะส่งผลให้ตลาดเกิดสภาพคล่องนั่นเอง

อ้างอิง:Liquidity, Maker and Taker, Makers and Takers in cryptocurrency

Terms

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล

อัพเดทตลาด