Bitkub Academy Dice Kingdom AMA Live Gaming Airdrop

Bitkub Academy Dice Kingdom AMA Live Gaming Airdrop

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม Dice Kingdom AMA Live Gaming Activity1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึง Dice Kingdom โปรเจกต์เกมใหม่บนแพลตฟอร์ม Bitkub Chain ด้วยการร่วมมือระหว่างโปรเจกต์ผู้สร้าง และเพจ Facebook : Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลเหรียญ Airdrop จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Gaming Activity สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจำนวน 40 Bitkub Coin (KUB) จะได้รับเหรียญรางวัลละ 2.5 Bitkub Coin (KUB) และต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ โดยสามารถตอบทายผลผู้ชนะในรายการ Dice Kingdom AMA Live Gaming Activity ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 18.00 - 18.30 น. ผ่านลิงก์ Google Form เข้าร่วมทายผลที่จะได้รับในรายการ โดยผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล 2.5 Bitkub Coin (KUB) จะสามารถรับ 1 Bitkub Coin (KUB) เพื่อเป็นการตอบแทนการรับชมและมีส่วนร่วม

*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิและสามารถกำหนดจำนวนเหรียญรางวัล Bitkub Coin (KUB) ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เรับเหรียญรางวัล*3. เพื่อการทำธุรกรรมแจกจ่ายเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชีบิทคับ ชื่อ-นามสกุล และ UID ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรดบิทคับ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Session Gaming Activity ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดทั้งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: นโยบายส่วนตัว4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัล 40 ท่านจะถูกเลือกจากช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy5. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ขึ้นไป ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชีบิทคับที่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับเหรียญรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป6. ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจำนวน 2.5 Bitkub Coin (KUB) แต่ละรายจะต้องทายผลผู้ชนะการเล่นเกมของผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญได้ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากการเล่นในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy และถูกตัดสินโดยผู้ดำเนินรายการ และทีมงานตรวจสอบของ Bitkub Academy7. Bitkub Academy จะแจกเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมด 40 Bitkub Coin (KUB) แก่ผู้เข้าเงื่อนไขที่มีสิทธิ์รับรางวัลทั้งหมด 70 ท่าน8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิ์ในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น โดยหากพบว่ามีประวัติการรับรางวัลจากกิจกรรมอื่นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทผู้สร้างเหรียญเดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์ และหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม10. เหรียญรางวัล Airdrop จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบยอดในกระเป๋าบิทคับได้ภายใน 30 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงเหรียญใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Gaming Activity จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชีบิทคับ ฯลฯ) ซึ่งจะถูกระบุในรายการ AMA Live Gaming Activity โดยผู้มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่าน Google Form ให้ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Gaming Activity

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายเหรียญ Bitkub Coin (KUB) เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม AMA Live Gaming Activity คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบรางวัลเหรียญแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม AMA Live Gaming Activity ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Trading

บทความล่าสุด